Ankstyvojo amžiaus vaikų pasiekimų gairės

2.99

Turime

0-3 m. vaikų pedagoginio vertinimo orientyras

Aprašymas

Ankstyvojo (nuo gimimo iki trejų metų) amžiaus vaikų pasiekimų bei pažangos vertinimo gairės ir aprašas, adaptavo Vitalija Gražienė. Diane Trister Dodge, Sherrie Rudick, Ka-lee Berke Tai pagalba stebintiems vaikų vystymąsi ir aktyviai dalyvaujantiems jame – tėvams, auklėms, lopšelio auklėtojoms. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas, grindžiamas kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu ir ugdymo(si) poreikių pripažinimu, šiandien yra svarbi ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo sritis. Universalių ikimokyklinio ugdymo standartų Lietuvoje dar nėra, tad šis leidinys yra bandymas pateikti vieną iš galimų ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo variantų. Ši vertinimo lentelė – ne vien duomenų rinkimo priemonė: ji padės matyti vaiką kaip visumą, aktyviai stebėti jo raidą ir sudaryti jam sąlygas visapusiškai tobulėti. Stambiausi skyriai: socialinė ir emocinė raida (savęs ir kitų pažinimas), fizinė raida (judėjimo įgūdžiai), pažinimo raida (pasaulio pažinimas), kalbos raida (komunikavimo įgūdžiai). 32 psl.  

Papildoma informacija

Svoris0.3 kg