Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo… gairės

2.99

Turime

pedagoginio vertinimo orientyras

Aprašymas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų bei pažangos vertinimo gairės ir aprašas, parengė Vitalija Gražienė Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas, grindžiamas kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu ir ugdymo(si) poreikių pripažinimu, šiandien yra svarbi ikimokyklinio ugdymo sritis. Universalių ikimokyklinio ugdymo standartų Lietuvoje dar nėra, tad šis leidinys yra bandymas pateikti pedagogams vieną iš galimų ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo variantų. Ši vertinimo lentelė – ne vien duomenų rinkimo priemonė: ji padės pedagogams ir tėvams matyti vaiką kaip visumą, aktyviai stebėti jo raidą ir sudaryti jam sąlygas visapusiškai tobulėti. 40 psl.  

Papildoma informacija

Svoris0.3 kg